Selecteer een pagina

Architectuurstudio EM7

Hectorstraat 37H

1076PP Amsterdam

020 6715117

architectuurstudio@em7.nl

Filosofie

Architectuurstudio em7

is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en planning. We zijn zowel vernieuwend, onderzoekend en pragmatisch bezig. Voor elk project, klein- of grootschalig, wordt een visie en een daarmee samenhangende specifieke ontwerpmethode ontwikkeld. Het gaat dan om het vermogen een zingeving op te leggen en die zingeving flexibel te hanteren met de bereidheid deze los te laten, andere te toetsen en kritisch te analyseren. Deze werkwijze maakt elk project tot een uniek document.

Ontwerpers

Hans Cornelissen

Architect en theoreticus, oprichter van “Architectuurstudio EM7”. Zijn werk toont verwantschap met het poëtisch rationalisme, waarin aspecten als sensibiliteit en ervaring (invloed van de fenomenologie) verbonden zijn met het architectonisch denken. Een aantal van zijn gebouwen zijn beschreven in het artikel ‘Kleur bekennen in de Pijp’ (Tijdschrift ‘De Architect’, nr. 1984-1).

Als theoreticus heeft hij boeken en artikelen geschreven waarin zowel de passie (in: ‘Poëzie en gelaagdheid in architectuur', 2000, uitg. DUP, TU-Delft) als het architectonisch denken ( in: ‘Dwelling as a figure of thought’, 2005, uitg. SUN, Amsterdam) op een veelzijdige manier worden uiteengezet. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met ontwerponderzoek, in het verleden voor de stichting NNAO en recentelijk in het boek ‘Concept NL’ (2001, uitg. THOTH, Bussum). In beide studies is Nederland gebruikt als thema voor het ontwerpen. Ze getuigen van een intellectuele benaderingswijze om architectuur en landschap via bewuste conceptualisering te verenigen.

Al zijn geschriften hebben tot doel om begane paden open te breken en nieuwe wegen te vinden. Een karakteristiek voorbeeld hiervan is te vinden in het artikel ‘The DNA Lab: another didactic way of thinking’ (‘The Architecture Annual’, 2002-2003, uitg. 010 Publishers, Rotterdam), waar in het ontwerpproces een methode is gevonden om het nieuwe te genereren.

Een aparte plaats in zijn denken over architectuur is ingeruimd voor de inbreng van de gebruiker. Dat was al zichtbaar in het afstudeerwerk waarvoor hij de COWOM-prijs kreeg, de voorloper van de Archiprix, maar dit thema wordt opnieuw actueel in de artikelen ‘Naar een ander ontwerp van het collectieve woondomein’ en ‘De naoorlogse wijk gedynamiseerd’ (Tijdschrift ‘De Architect’, april 2003).